Rába

Rába, něm. Raab - ř. v Rakousku a Maďarsku; pravostranný přítok Dunaje, je dlouhý 398 km, povodí má 18 000 km2, stř. průtok 70 m2.s 1. Pramení v Alpách, protéká pahorkatinou ve Stýrsku a Malou uherskou nížinou a ústí u Győru do postranního ramene Dunaje. Splavná od Körmendu.