Praha město

Praha, hl.m. ČR, v Pražské kotlině na Vltavě; 495 km2, 1,16 mil. obyv. (2002). Leží ve středočeské kotlině na dolním toku Vltavy (50,05 ° sev. šířky-latitude, 14,3 ° vých. délky-longitude). Polit., hospodářské a kult. středisko státu, sídlo prezidenta ČR, vlády ČR, ministerstev, zastupitelských úřadů. P. se člení na 15 m. obvodů a 57 m. částí (nové členění od r. 1994). Hist. jádro P. je m. památkovou rezervací svět. významu s mnoha nár. kult. památkami. Na obvodu P. moderní bytová výstavba (hl. Praha 4, 5, 9, 10, 14); přehradní nádrž Hostivař na Botiči, Džbán na Litovickém potoce. P. je největší dop. křižovatkou ČR (síť železnic, silnic, dálnic, ř. přístav na Vltavě, mez. letiště Ruzyně); integrovaný dop. systém m. hromadné dop. (metro, tramvaje, autobusy, lanovka na Petřín). Hl. středisko školství, vědy a kult. Univ. Karlova, Č. vysoké učení tech., Vysoká škola chemicko-technologická, Vysoká škola ekon., Vysoká škola zeměd., Vysoká škola uměleckoprům., Akademie múzických um., Akademie výtvarných um., Komenského evang. bohoslovecká fak., Husova čs. bohoslovecká fak.; AV ČR, věd.výzk. ústavy; Nár. muz. (Náprstkovo, Národopisné, Muz. tělesné vých. a sportu, Muz. č. hudby), Nár. tech. muzeum., Uměleckoprům. muz., Voj. muz., Památník nár. písemnictví, Žid. muz., Poštovní muzeum, Muzeum A. Jiráska a M. Alše, Vojenské muz., Zeměd. muz., Nár. galerie, Galerie hl.m. P., Středoč. galerie, výstavní síně; Státní knihovna ČR, Městská knihovna, Státní tech. knihovna, Státní ústřední archív; Nár. div., M. div. pražská, Div. na Vinohradech, Div. Na zábradlí Semafor, Div. Spejbla a Hurvínka, Hud. div. v Karlíně, Ústřední loutkové div. P. je sídlem Č. filharmonie, Symfonického orchestru hl.m. Prahy FOK a jiných uměleckých hud. těles. Sportovní zařízení a areály: Spartakiádní stadión, cyklistický a vodácký stadión, závodiště Velká Chuchle, plavecké bazény, tenisové dvorce. Zool. a bot. zahrada, hvězdárny (Petřín a Ďáblice), planetárium.