Průmysloví dělníci světa

Průmysloví dělníci světa, Industrial Workers of World, IWW - pokroková odborová organizace v USA 1905-20. Zal. 27. 6. 1905 v Chicagu jako reakce na zkorumpovanost Gompersova vedení AFL. Sdružovala odborové svazy stojící mimo AFL; organizována podle prům. odvětví a národního původu (bratrstva). Po zorganizování několika úspěšných stávek převládly anarchosyndikalistické tendence, prosazující ,,přímou akci". 1920 nastal rychlý úpadek.