Poštovní novinová služba

Poštovní novinová služba, PNS - do 1989 součást býv. čs. spojů, řízená Ústředním ředitelstvím spojů (Praha); rozšiřuje od 1953 tuzemský i zahr. periodický tisk. V 90. letech 20. st. transformována do akciové společnosti ve vlastnictví několika českých vydavatelství.