Pieninský národný park

Pieninský národný park, nár. park zaujímající část Pienin ležících na území SR, 21 km2, vyhlášený 1967. Navazuje na pol. část, která je nár. parkem od 1932. Geol. členité území podél Dunajce s druhově pestrými společenstvy rostlin a živočichů a s endemickými druhy. Na území je státní přír. rezervace Prielom Dunajca a 3 chráněné přírodní výtvory: Prielom Lesníckeho potoku, Haligovské skaly a Jaskyňa Aksamitka.