Paclt Čeněk

Paclt Čeněk , 14. 7. 1815 - 1887, č. hledač diamantů a cestovatel po již. Africe a Austrálii; jeho cesty zpracovány v knize Ceňka Paclta cesty po světě .