Pa.

Pa., zkratka pro členský stát USA Pennsylvania (Pensylvánie).