Paál

Paál, László . 30. 7. 1846 - 4. 3. 1879, maď. malíř; od 1872 ve Francii. Věnoval se výhradně krajinomalbě, v níž spojil vlivy hol. um. 17.st. a postupy barbizonských malířů s domácí um. tradicí (M. Munkácsy). Um. kvalitou svého díla se řadí k nejvýzn. maď. umělcům 19. století.