pulsní kódová modulace

pulsní kódová modulace, angl. Pulse Coded Modulation, PCM - přenos zpráv číslicovým dvojkovým kódem (sledem impulsů a přestávek, které následují po sobě v pravidelných časových úsecích). Na každý telefonní hovor (kanál) je zapotřebí 8 znaků vysílaných osmtisíckrát za s. Pro řádné využití spoje je třeba, aby bylo možno hovořit více kanály zároveň.