Předvoj organizace

Předvoj, ilegální komunistická odbojová organizace v českých zemích za nacist. okupace. Začal se formovat již od přelomu 1942-43; jeho zákl. se stal jednak polit. kroužek studentů při sdružení evang. mládeže v Praze-Smíchově, jednak skupina mladých dělníků soustředěných kolem kom. organizace Praha-sever. V létě 1943 navázal spojení s představitelem III. ilegálního ústředního vedení Komunistické strany Československa (KSČ) R. Vetiškou. 1943-1944 vytvořil jednotlivé ilegální buňky a během 1944 vybudoval vlastní ilegální síť v řadě krajů Čech a Moravy. Od března do října 1944 vydával ilegální čas. Předvoj, tiskl a rozšiřoval protinacist. letáky a brožurky a vyvíjel sabotážní a destrukční činnost. Postupně navázal kontakty s odbojovým hnutím v řadě průmyslových závodech a s některými partyzánskými oddíly. Na podzim 1944 uskutečnilo pražské gestapo rozsáhlý průlom do řad P. a zatklo celé jeho vedení; na přelomu 1944-45 se však podařilo obnovit spojení mezi jednotlivými buňkami organizace a začlenit je do struktury IV. ilegálního ústředního vedení KSČ. Většina zatčených členů vedení P. byla popravena 2. 5. 1945 v Terezíně.