Tripartitum

Tripartitum [-tý-, lat.], Tripartitum opus iuris consuitudinarii inclyti Regni Hungariae partumque adnexarum - právní kniha z 1500-14, zabezpečující uplatnění feudálního obyčejového práva v Uhrách. Vznikla z pověření Vladislava II. Jagellovského, jejím autorem byl S. Verböczy (1458-1541). I když z formálního hlediska nenabyla platnosti zákona (nebyla opatřena král. pečetí), kodifikovala feud. právní systém a v Uhrách se jí přiznávala všeobecná právní závaznost.