Ops

Ops, římská bohyně úrody - symbol plodnosti a hojnosti. Do její svatyně neměl přístup nikdo kromě nejvyššího pontifika. V průběhu helenizace byla ztotožňována s Rheou nebo Kybelou.