Oppert

Oppert [-pér] Julius (Jules), 9. 7. 1825 až 20. nebo 21. 8. 1905, fr. orientalista a asyriolog něm. pův.; profesor Collège de France. Zabýval se jazyky, kult. a dějinami starověkého Předního východu; jeden ze zakl. asyriologie, podílel se na rozluštění klínového písma. Hlavní díla jsou: Grammaire sanscrite (Sanskrtská gramatika), Documents juridiques de l'Assyrie et de la Chaldée (Asyrské a babylónské právní dokumenty).