Oppenheim Lassa

Oppenheim [-hajm] Lassa Francis Lawrence, 30. 3. 1858 - 7. 10. 1919, brit. právník něm. pův.; jeden z nejvýzn. představitelů nauky mez. práva. Hl. dílo: International Law (Mezinárodní právo).