Opočnice

Opočnice, zeměd. obec ve Středoč. kr., okr. Nymburk; 425 obyv. (2001) srov. 959 obyv. (1980).