Opočenský Jan

Opočenský Jan , 26. 5. 1885 - 4. 1. 1961, č. historik a archivář (Vznik národních států v říjnu 1918 , Politické dějinypoválečné ). Za 2. svět. války účastník čs. zahr. odboje ve Francii a Velké Británii.