Opletal Jan

Opletal Jan, 31. 12. 1915 Lhota nad Moravou - 11. 11. 1939 Praha, č. student, posluchač lék. fakulty UK, smrtelně zraněný při demonstraci proti nacist. okupantům 28. 10. 1939 v Praze. Jeho pohřeb 15. 11. 1939 se stal protinacist. demonstrací, jež posloužila okupantům jako bezprostřední záminka k uzavření č. vysokých škol 17. 11. 1939. - V.t. Sedmnáctý listopad.