Ophüls

Ophüls [-phils] Max, 6. 5. 1902 - 26. 3. 1957, vl.jm. Oppenheimer, něm. film. režisér; od 30. let 20. st. pracoval ve Francii a USA (Prodaná nevěsta, Milkování, Dopis od neznámé, Rej, Radovánky, Lola Montez).