Opava řeka

Opava levostranný přítok Odry v Ostravě na severní Moravě, 118,6 km. Pramení v Hrubém Jeseníku a vzniká soutokem Černé a Střední O. Povodí Opavy je 2 088,8 km2, průměrný průtok v ústí 15,01 m3.s-1, specifický odtok 7,19 l.s1.km2. Částí toku je hraniční č.-pol. řekou. Přítoky zleva Opavice, Čižina, zprava Moravice.