Onsagerovy relace

Onsagerovy relace, vztahy symetrie platící pro kinetické koeficienty L#i##j#; nejčastěji symetrie L#i##j# = L#j##i# . Platnost Onsagerových relací Je zakl. postulátem lineární termodynamiky nevratných dějů. O. r. kvantitativně vyjadřují vztahy mezi sdruženými jevy, např. mezi jevem a (elektrické napětí je vyvoláno spádem teploty) a jevem b (tepelný tok je vyvolán el. polem). V.t. termoelektrický jev.