Ondrušková

Ondrušková Eva . *30. 5. 1940, sl. architektka; od 1982 členka předsednictva ZSA. Specializuje se na problematiku zdrav. architektury; autorka význ. arch. realizací (nemocnice Svidník, Dunajská Streda, zdrav. střediska ve Fiľakově, Heľpě) a teor. studií (Modernizácia zdravotníckych stavieb ).