Ondráček Raimund

Ondráček Raimund, *11. 6. 1913, č. malíř, grafik a restaurátor; prof. AVU. Hl. těžiště práce spočívá v záchraně a restaurování freskových maleb (fresky emauzského kláštera v Praze, chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně). Podílel se na obnově výtv. děl v zahraničí (Bulharsko, Jugoslávie). Malířská a graf. tvorba zahrnuje krajinářské a civilizační motivy.