Ondřej biskup

Ondřej, †30. 7. 1223, od 1215 pražský biskup; představitel snah č. kléru po samostatném postavení vůči světským feudálům, zejm. v případech dosazování a sesazování duchovních správců, rozdělování desátků, uplatňování kanonického práva (volba biskupů a opatů) a hosp. a soudních imunit. Od 1207 pražský probošt, 1211 -15 kancléř Přemysla l. Otakara. 1216 zahájil proti králi boj za prosazení círk. požadavků, získal podporu papeže Honoria III. Od počátku sporu žil mimo Čechy. Spor O. s panovníkem a č. šlechtou byl ukončen kompromisně za zprostředkování papežského legáta 1221 (vydáno imunitní privilegium pro pražské biskupství); 1222 vydal Přemysl I. Otakar privilegium pro všechny círk. ústavy v Čechách.