Ondřej Řezenský

Ondřej Řezenský, †kolem 1440, bavorský duchovní a kronikář. Z řady jeho hist. děl. jsou nejdůl. práce popisující události v husitských Cechách - Diarium sexennale (Deník šesti let) o období 1422-27 a Chronica de expeditionibus in Bohemiam contra Hussitos haereticos (Kronika o taženích do Čech proti kacířským husitům), sahající po rok 1428.