Omar II.

Omar II., Umar ibn Abd al-Azíz, 682 až 9. 2. 720, od 717 arab. chalífa z dynastie Umajjovců; neúspěšně usiloval o urovnání sporů s odpůrci dyn., pokusil se reorganizovat daňový systém, který znevýhodňoval islamizované nearabské obyvatelstvo.