Omar

Omar, Umar ibn al-Chattáb, asi 580 až 3. 11. 644 (zavražděn), druhý arab. chalífa (od 634); horlivý přívrženec Muhammada, po smrti Abú Bakra zvolen chalífou. Za jeho vlády dobyt Egypt, Sýrie, lrák a část lránu. Provedl řadu adm. reforem, které vedly k vytvoření silného islámského teokratického státu. Připisuje se mu vytvoření šestičlenné rady nejstarších Muhammadových žáků, kteří měli právo volit chalífu.