Omšenie

Omšenie, obec v Západosl. kraji, okres Trenčín, ve Strážovských vrších; 2 051 obyv. (1980).