Omán dějiny

Omán - dějiny př.n.l. 6.-5.st. nadvláda Achajmenovců 3.-1.st. centrum nám. obch. mezi Egyptem, Mezopotámií a lndií n.l. 6.st. O. dobyl Husrav l. od pol. 7.st. vznik feud. vztahů; islamizace; součást arab. chalífátu pol. 8.st. boj proti Umajjovcům, nezávislý imamát konec 9.st. O. podroben Abbásovci konec l l.st. obnovení nezávislosti imamátu zač. l 5.st. centrum obch. mezi Stř. východem, vých. Afrikou, lndií a jv. Asií 1515 pobřeží ovládnuto Portugalci; konec ománského obch. mo nopolu 1650 osvobození z port. nadvlády 1737-44 íránská okupace 1792 Britové vytvořili z části O. sultanát Maskat zač. 19.st. O. rozdělen na sultanát Maskat, imamát O. a tzv. Pirátské po břeží 1804-61 k O. připojen Zanzibar, Pemba a přilehlá část východoafr. pobřeží 1891 vyhlášení brit. protektorátu nad Ománem 1892 z Pirátského pobřeží vytvořen brit. protektorát Smluvní O. (volné sdružení pův. sedmi emirátů s centrem Dubaj; v.t. Sjednocené arab. emiráty) 1913 vyhlášení nezávislosti imamátu Omán 1920 uznání nezávislosti maskatským sultánem 1955-59 O. okupován Brity a Maskatem 1970 vytvořen Sultanát O. sloučením sultanátu Maskat a imamátu Omán 1971 O. přijat do OSN a Ligy arab. států 1972 ustavena Lid. fronta pro osvobození O. (LFOO), pracuje v ilegalitě 1973-77 aktivizace sil nár. osvob. boje; akce vládních vojsk podporo vány íránským expedičním sborem 1978 oficiálně vyhlášeno vítězství vládních vojsk, ve skutečnosti boj pokračuje 1980 brit. základny přešly pod kontrolu USA