Ojrati

Ojrati, pův. pojmenování skupiny západomongolských kmenů (Džungaři, Dörböti, Chošoti, Torguti, Olöti, Zachčinové). Na zač.17.st. se jedna část O. odstěhovala k jezeru Köke-núr, druhá do Ruska (kde dostali pojmenování Kalmykové), třetí vytvořila základ obyvatel ojratského (džungarského) chanátu v sz. Číně. Většina O. (asi 90 000) dnes žije v Mongolsku, část jich žije v Číně; název O. se v Mongolsku nepoužívá.