Ohridské jezero

Ohridské jezero, Ochridské jezero, makedonsky Ohridsko Ezero, albánsky Liqueni i Ohrit - jezero na Balkánském poloostrově na hranicích Makedonie a Albánie, zatopené krasové polje; 695 m n.m., 367 km2, hluboké až 286 m. Z O. j. vytéká Černý Drin. Vyniká velmi čistou vodou a zajímavou ichtyofaunou. 1979 prohlášeno součástí svět. dědictví.