Ohrid

Ohrid [-ch-], Ochrid - m. v Jugoslávii v jz. části Makedonie na břehu Ohridského jezera; 32 000 obyvatel (1977). Prům. um. řemesel. Lázeňské a tur. středisko. - Zal. ve 4.st. př.n.l. jako řec. osada Lychnidos; v době řím. říše důležité obch. středisko. V 6.-7.st. osídlen Slovany; v 9.-10.st. součást první bulh. říše, význ. kult. centrum - působiště Klimenta Ochridského a Nauma; 972-1018 hl. m. západobulh. říše. Od l l.st. do 1767 sídlo arcibiskupství ochridského, představujícího jednu z autokefálních pravoslavných církví. V l l.-14.st. postupně pod byz., bulh. a srb. vládou; 1394-1913 součást osmanské říše, od 1913 Srbska a od 1918 Jugoslávie.