Ohrady

Ohrady, obec v Západosl. kr., okr. Dunajská Streda, na SV Žitného ostrova; 1 081 obyv. (1980).