Ohm Georg Simon

Ohm [óm] Georg Simon, 16. 3. 1787 - 7. 7. 1854, něm. fyzik; člen Král. spol. v Londýně. Zabýval se zejm. elektřinou; zavedl pojem el. odpor a 1826 experimentálně vyvodil zákl. zákon el. obvodů (Ohmův zákon). Věnoval se akustice (teorie sirén, fyz. podstata slyšení), studoval interferenční jevy.