Organizace zemí vyvážejících ropu

Organizace zemí vyvážejících ropu, angl. Organization of Petroleum Exporting Countries, OPEC - mez. vládní organizace se sídlem ve Vídni; zal. 1960. Sdružuje 13 států, na něž připadá kolem 85% svět. vývozu ropy: Alžírsko, Ecuador, Gabun, Indonésii, Irák, lrán, Katar, Kuvajt, Libyi, Nigérii, Saúdskou Arábii, Sjednocené arab. emiráty a Venezuelu. Hl. úkolem organizace je koordinace naftové politiky (zejm. cenové) členských zemí.