OMA

OMA, radiotech . volací zn. čs. stanice vysílající kmitočtové normály (etalonové kmitočty) 50 kHz a 2 500 kHz.