OHC

OHC, angl. Over Head Camshaft mez. používaný termín pro přímý pohon ventilů spalovacích motorů vačkovým hřídelem umístěným v hlavěválců.