OGO

OGO, angl. Orbiting Geophysical Observatory, oběžná geofyzikální observatoř - série amer. družic určených pro komplexní geof. výzkum prostoru kolem Země. Vypouštěny 1964-69.