OAO

OAO, angl. Orbiting Astronomical Observatory, oběžná astr. observatoř - série amer. družic s orientačním systémem pro zaměření vybraných oblastí oblohy. OAO l vypuštěna 1966, OAO 2 1968, OAO 3, zvaná též Copernicus, byla vypuštěna 1972 a nesla dalekohled k získávání ultrafialových spekter.