Očko z Vlašimě

Očko z Vlašimě Jan , †14. 1. 1380, č. duchovní feudál a diplomat; pocházel z panského rodu, působil ve službách císaře Karla IV., 1351-64 olomoucký biskup, 1364-79 arcibiskup pražský. Učastnil se 1355 Karlovy cesty do Itálie, 1368 správce král. Patřil k příznivcům reformního díla J. Milíče z Kroměříže. 1378 jmenován papežem Urbanem VI. kardinálem a zřekl se arcibiskupského úřadu ve prospěch svého synovce Jana z Jenštejna.