Nowicki-Siła

Nowicki-Siła Maksymilian , 9. 10. 1826 až 30. 10. 1890, pol. zoolog; prof. univ. v Krakově, člen Pol. AV (1873). Zasloužil se o výzk. Tater a o ochranu přírody. Jeden z prvních průkopníků hnutí na ochranu přírody. 1868 spoluiniciátor zákona o ochraně kamzíka a sviště na území Polska.