Nowak Tadeusz

Nowak Tadeusz , *11. ll. 1930, pol. básník a prozaik; autor básní (Psałmy - Zalmy) a próz (román Harfy krále Davida ) zachycujících pol. vesnici.