Novák Jiří František

Novák Jiří František, *15. 8. 1913, č. skladatel; autor kantát (Milióny bílých holubic, Velké město pražské), opery Vojnarka, koncertů, komorních a jiných skladeb.