Notogea

Notogea [řec.], jedna ze tří zoogeografických říší. Zahrnuje austr. oblast; podle R. Lydekkera se člení na oblast austromalajskou, austr., havajskou a polynéskou. Význačná primitivní zvířena: vejcorodí savci a vačnatci. V.t. Arktogea; Neogea.