Notker Balbulus

Notker [nó-] Balbulus , asi 840-6. 4. 912, švýc. mnich, benediktýn; působil v klášteře Sankt Gallen, jeden z prvních známých tvůrců sekvencí a jeden z nejlepších básníků středověku. Načrtl životní osudy Karla Velikého (Gesta Karoli - Činy Karlovy). Dochovaly se zlomky z Vita sancti Galli (Zivota sv. Havla). Dále se zabýval výklady o mučednících (Martyrologium ) a círk. otcích (Notatio de viris illustribus - Poznámky o slavných mužích).