Nono

Nono Luigi . *29. 1. 1924, it. skladatel; představitel moderních kompozičních směrů (dodekafonie, hudba seriální, elektronická). Autor protiválečných kantát (Epitafpro F . García Lorku . Vítězství u Guerniky , Neumlčený zpěv , Na mostě v Hirošimě ), baletu Rudý plášť, oper (Intolleranza ), komorních skladeb, vokální a jiné hudby.