Nojon úl

Nojon úl, pohoří na S Mongolska; naleziště skupiny kurhanů - hrobů hunské šlechty z 2.st. př.n.l. - 2.st. n.l. Objeveny předměty domácí výroby (koberce), provedené v eurasijském zvířecím stylu, a čínské (lakované misky, hedvábí) a helénistické (textilie, výšivky) importy.