Nogaret

Nogaret [-re] Guillaume de, kolem 1260-1313, fr. šlechtic; bezohledně prosazoval politiku Filipa IV. Sličného, směřující k posílení král. moci; 1303-04 a 1307-13 kancléř; 1303 zajal papeže Bonifáce VIII.; význ. se podílel na procesu s templáři.