Nodier

Nodier [-dje] Charles , 29. 4. 1780 až 27. 1. 1844, fr. prozaik; představitel romantismu. Nejlepším dílem Čh. N. je román Jean Sbogar , líčící na postavě zbojníka-šlechtice, olupujícího bohaté, rousseauovské ideály o sociální rovnosti a spravedlnosti. Autor fantastických novel a povídek.