Nirálá

Nirálá [ny-] 1869-1961, vl.jm. Súrjakánt Tripáthí, hindský básník a prozaik. Patří k čelným představitelům hindského romant. směru čhájávád. Ve 30. letech přešel k progresivismu real. zobrazování ind. spol. a jejích sociálních rozporů. Využíval volný verš i lid. písňovou tradici. Autor básní (Anámiká , Parimal - Vůně), románů (Apsará - Víla, Alaká ).