Niceforos

Niceforos [ny-] Blemmydas . asi 1197 až asi 1272, byzantský filozof, učenec a polit. činitel. V náb.-filoz. polemice o vztahu k záp. církvi se z polit. důvodů přikláněl k unii s papežskou stolicí. Ovlivněn ant. filozofií (Porfyriem, Simplikem); v začínajícím sporu realismu a nominalismu se klonil k nominalismu.